Menu Close

Chris Morgan lyrics often as I breathe video

Chris Morgan lyrics often as I breathe

Artist: Chris Morgan

Album: Beyond the Shadows

Chris Morgan lyrics often as I breathe video

Chris Morgan lyrics often as I breathe

chaai ai ai
oh no chai ai ai
Daily as i live
often as i breath
let my whole life be expressions of your grace
daily as i live
often as i breath
let my whole life be expressions of your grace
daily as i live often as i breath
let my whole life be expressions of your grace
we cry Abba father, haloweth be your name, haloweth be your name, haloweth be your name.
we cry Abba father haloweth be your name, haloweth be your name, haloweth be your name.
we cry Abba father haloweth be your name, haloweth be your name, haloweth be your name.
we cry Abba father haloweth be, haloweth be your name…
oh… we cry… Abba father, haloweth be your name my mouth is no, haloweth be your name
we… cry abba father, haloweth be your name, your name, haloweth be your name…
we… cry yeah abba father… haloweth be your name, haloweth be your name.
hallelujah. hallelujah… hallelujah… hallelujah hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah
we cry abba father, haloweth be your name
haloweth be your name, haloweth be your name
we cry abba father haloweth be your name, haloweth be your name, haloweth be your name.
Jehovah oba de oba de
Jehovah oshi ka malo
oshe lu lele ka odo
ada kole ada kolo odugu me
onye lu lake che, onye lu lake che
Jehovah ihilo ode he bi jo, oche lu lele ka ojo ale, eh… Jehovah oli la n lo, Jehovah oche hi la hinu, Jehovah oche lele nu, Jehovah oche le nu eh eh eh che hu lele ka odo a le…
we cry abba father haloweth be your name, haloweth be your name, haloweth be your name.
we cry abba father haloweth be your name, haloweth be your name, haloweth be your name, haloweth be your name.
we cry abba father haloweth be your name, haloweth be your name, haloweth be your name.

Chris Morgan lyrics
Chris Morgan lyrics

Chris Morgan lyrics often as I breathe

  • Writer(s): Chris Morgan

Posted in Dominion